Bemutatkozás, kapcsolat

Utolsó módosítás: 2019. október 18.

Az EKE Pedagógiai Kar Humán Tudományok Intézete által képviselt értékek:

A Humán Tudományok Intézete az oktatási feladatait illetően azokat a diszciplínákat és művészeteket foglalja magában, amelyek lefedik
a) a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító és a gyógypedagógus BA, illetve a szakirányú továbbképzésekből a gyakorlatvezető mentortanár és a közoktatási vezető pedagógus szakvizsga pedagógusképzési bázisát jelentő neveléstudományi és pszichológiai területeket,
b) a BA szakokon azokat az egyéb, nagy általánosságban humánnak nevezett tudományokat és interdiszciplináris területeket, amelyek a pedagógusléthez kapcsolódó műveltségtartalmak és a köznevelésre az 1-6. évfolyamokat jellemző tantárgyak irányából szükségesek.
A neveléstudományi és pszichológiai, valamint az anyanyelvi és idegen nyelvi tanegységek mellett alapvetően a különféle művészetekre fókuszálunk, közülük elsősorban az irodalomra, a zenére, a vizuális művészetekre és a filmművészetre. Mindezek mellett olyan komplexitások is a hozzánk tartoznak, mint pl. a kommunikáció egyes vonatkozásai vagy a vizuális kultúra művészeteken kívüli jelenségvilága.
Az intézet feladatkörének szerves része a szakmai gyakorlatok tantárgyrendszerének gondozása, szervezése, a csoportos gyakorlatok vezetése.


Az Intézet céljai:
- hallgatóink felkészítésében a társadalmi elvárásokra történő reflektálásként a módszertani-tantárgypedagógiai elemek erőteljes korszerűsítése (elsősorban a hátrányos helyzetre, másságra, esélynövelésre vonatkozóan) és új tantárgyak beépítése (pl. Projektpedagógia; Esélynövelő pedagógiai jó gyakorlatok); ezzel a sárospataki helyszín iránt a hallgatói érdeklődés növelése;
- szakterületi oktatói munkacsoportok létrehozása, a meglévők megerősítése;
- a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport eredményeinek publikálása, elismertségének növelése;
- az intézeti oktatók kutatásaiba hallgatóink bevonása TDK tevékenységeken keresztül;
- meghatározó részvétel olyan új, országosan is egyedi jelentőséggel bíró képzési formák kidolgozásában, amelyek a pedagógusképzés területén az egymás melletti korosztályok nevelésére szolgáló szakpárok létrehozására irányulnak, úgymint: csecsemő- és kisgyermeknevelő – óvodapedagógus; óvodapedagógus – tanító;
- bekapcsolódás a Pedagógiai Kar, valamint az EKE más szervezeti egységei kutatásaiba, illetve az egyéb főiskolákhoz, egyetemekhez tartozó kutatási tevékenységekbe.
Kapcsolat:

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR
SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUS HUMÁN TUDOMÁNYOK INTÉZETE
CÍM: 3950, SÁROSPATAK, EÖTVÖS ÚT 7.
TELEFON: +36 - 47 - 513 - 000 / 2804
E-MAIL: humanintezet [kukac] uni-eszterhazy [pont] hu


< Vissza