KUTATÁSI TÉMÁK

Utolsó módosítás: 2021. február 23.

Erdei Róbert PhD
fő kutatási terület: fejlődés- és neveléspszichológia, reziliencia, iskolakezdés,
kutatási témák: sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, pszichológiai
diagnosztika

Kelemen Judit DLA
kutatási témák: kórusmuzsika, tehetséggondozás

Kissné Gombos Katalin PhD
kutatási témák: karizmatikus, szuggesztív egyéniség; szuggesztív tanáregyéniség

Kökényesi Nikoletta Judit PhD
kutatási téma: Sajtóműfajok retorikai, stilisztikai vizsgálata.

Podlovics Éva PhD
fő kutatási terület: filozófia
kutatási témák: XX. századi kontinentális filozófia, kortárs etika; az idegen nyelv általános iskolai oktatásának kérdései

Toma Kornélia PhD
Fő kutatási terület: nyelvtudomány, kommunikáció, anyanyelvi tantárgy-pedagógia
Kutatási témák:
• retorika: Mai fiatalok argumentációs kultúrája;
• kommunikáció: Kommunikációs készségfejlesztés az óvodában
• nyelvtudomány: Comenius és a nyelvi tudás


< Vissza