Tudományos eredmények

Utolsó módosítás: 2018. június 22.

COMENIUS KOMMUNIKÁCIÓS KUTATÓCSOPORT
A CKK célja:
Comenius szemléletét és gyakorlatát követve, továbbá a sárospataki pedagógusképzés hagyományait folytatva a pedagógiai tevékenység korszerűsítése a kommunikációs kompetencia fejlesztésével. A kutatócsoport a kitűzött célt a Comenius Kommunikációs Program kidolgozásával kívánja elérni.
A Program – építve a korábbi hasonló törekvésekre a Zsolnay-módszertől a kooperatív technikákig – keretet kínál a gyermekek, illetve fiatalok személyiségének teljes, komplexitásában és differenciáltságában egységes fejlesztéséhez. A kutatócsoport tagjainak meggyőződése, hogy az emberi kommunikáció, mely átszövi az életünket, az ember boldogulásának (vagy boldogtalanságának), életvitelének a kerete és eszköztára. Sikeres vagy sikertelen működ(tet)ése egyúttal az egyén sikeréhez vagy sikertelenségéhez is jelentős mértékben hozzájárul. Ha a pedagógia ezt fölismeri, akár nevelési-oktatási keretként is alkalmazhatja. A csoport tagjai ezen munkálkodnak.
A kutatócsoport a kommunikációs kompetencia fogalmát és terjedelmét nem szűkíti le a verbalitásra, beleérti a nyelvi, a kommunikatív, a vizuális kommunikációt, jelentős átfedést lát a digitális kompetenciával is.
Szervezeti keret: A kutatócsoport az EKF Comenius Karán alakult meg, és végzi tevékenységét. 2016. július 1-től szervezeti kerete az EKE Sárospataki Comenius Campusa.
Célcsoport: A teljes pedagógiai vertikum a bölcsődétől és óvodától az általános és középfokú iskolán át a felsőoktatásig, kiemelt figyelemmel a pedagógusképzésre.
Megalakulása: 2015. január
Alapító tagok: Finta Éva, Kissné Gombos Katalin, Nyiri Péter, Remeczkiné Toma Kornélia, Sándor Zsuzsa, Varga-Novákovits Zsuzsa, Varga Gyula
A CKK programja

 

 AZ INTÉZET RÉSZVÉTELE KUTATÁSI PROGRAMOKBAN
1. Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázat 2016-2020. Moholy-Nagy Vizuális Modulok: a 21. századi képi nyelv tanítása
A kutatás vezető intézménye: Eötvös Loránd Tudományegyetem; a bevont egyetemek között szerepel az Eszterházy Károly Egyetem két intézetével.
Az intézet egyik oktatója, Dr. Sándor Zsuzsa a „vizuális kommunikáció" modul pedagógiai koncepciójának kidolgozója és a modul koordinátora.
A kutatásban résztvevők:
a) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak – a Campus gyakorlati képzési helyszíne (Dávidné Géczi Mária és Sóstói Andrásné tanítók; két osztály - kísérlet),
b) Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Sárospatak (Berencsy Istvánné tanító, rajztanár, két osztály - kontroll),
c) Sánta Erzsébet Általános Iskola, Tiszakarád (Ladomérszkyné Vendriczky Zsuzsanna tanító, egy osztály - kísérlet; Lukácsné Hankóczi Katalin tanító, egy osztály - kontroll).

2. Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben (KOALA) [2016-2019]
A kutatás vezető intézménye: Eszterházy Károly Egyetem.
A Humán Tudományok Intézetből több oktató munkacsoportok tagjaként vesz részt a programban.
Dr. Kelemen Judit – „Művészet-alapú Iskolafejlesztő Módszer" kidolgozása, ének-zene
Dr. Sándor Zsuzsa – „Művészet-alapú Iskolafejlesztő Módszer" kidolgozása, vizuális kultúra
Dr. Toma Kornélia munkacsoport-vezető - Élménysuli. Tanítói kézikönyv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz. 

 

 


< Vissza